CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Super Wess-Zumino-Witten models

Måns Henningson (Institutionen för teoretisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 991-223176-7.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: superstrings, conformal field theories, Wess-Zumino-Witten models, Sugawara construction, superalgebrasDenna post skapades 2013-08-07. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 180793

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur