CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industriella FoU-insatser i Sverige 1973-1989 - en trendanalys

Per Lekander (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 99-091322-30.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: R&D, R&D statistics, R&D investments, R&D evaluation, wage statistics, technical change, industry structure, structural changeDenna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur