CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ånginsprutning i gasturbiner för kraft- och värmeproduktion

Sture Wingård (Institutionen för energiomvandling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 99-092423-2X.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: gas turbine, cogeneration, steam injection, combined cycleDenna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180783

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur