CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Acquisition of technology-based firms

Åsa Lindholm (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 99-092562-58.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180782

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur