CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polymersmältors flödesinstabiliteter vid extrudering

Johan Becker (Institutionen för polymera material)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 99-0893212-8.- 70 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord:Denna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180778

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för polymera material (1900-2003)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur