CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Terpener i luft från skogsbruk och skogsindustri

Ann-Margret Strömvall (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 99-090671-96.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: monoterpenes, ambient air, ozone, photo-oxidants, gas chromatography, kraft pulp industry, stone groundwood, logging operations, Scots pine, Norwegian spruce, forest declineDenna post skapades 2013-08-07. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 180774

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur