CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unsteady Navier Stokes solver for the simulation of compressor flutter in turbomachines

L. D. Gunnar Sidén (Institutionen för strömningsmaskinteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-483-2.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: turbo machinery, flutter, compressor, fan, unsteady, Navier Stokes, finite element, finite volume, time marchingDenna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180773

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för strömningsmaskinteknik (1964-1990)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur