CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förbehandling av sulfatmassa och sulfatlignin med kväveoxider

Urban Öjteg (Institutionen för teknisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 99-090722-54.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: kraft pulps, lignins, pretreatment, bleaching, delignifiering nitrogen dioxide, nitric acid, oxygen, dinitrogen oxide, carbon dioxide, carboxylic acids, spent liquorsDenna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180771

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur