CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Informationsteknologins inverkan på inköp och distribution

Anna Dubois (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 99-0908095-8.
[Licentiatavhandling]

+ 1 bilaga.Denna post skapades 2013-08-07. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 180770

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur