CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analys och förekomst av lättare kolväten, främst bensen, i arbets- och omgivningsmiljö

Rolf Nordlinder (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 91-7032-468-9.- 5 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: hydrocarbons, benzene, alkenes, petrol, work places, gas chromatograophy, personal exposure, vapour recoveryDenna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180769

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur