CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deformationsmekanismer i stoppade sitt- och liggunderlag

Torbjörn Dartman (Institutionen för textilteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 99-0893183-0.- 126, 45, 9 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: bedding, seating, comfort, upholstery materials, compression, contact pressure, deformation mechanisms, physical models, rheological models, test methodsDenna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180765

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för textilteknologi (1976-1994)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur