CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elektriska egenskaper hos kimröksfyllt polykloropren

Per Bengtsson (Institutionen för polymera material)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 99-0893203-9.- 40 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: chloroprene rubber, carbon black-filled, electrical properties, temperature dependence, percolationDenna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180764

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för polymera material (1900-2003)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur