CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cellulosafyllda polymerer

Anders Mathiasson (Institutionen för polymera material)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 99-0893208-x.- Ca 105 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-07.
CPL Pubid: 180763

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för polymera material (1900-2003)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur