CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anisotropic dry friction models

Lars Holmdahl (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 99-0873026-6.- 71 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur