CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lättflyktiga halokarboner : miljöeffekter och ersättningsalternativ i industrielle processer och produkter

Tomas Rydberg (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 91-7032-470-0.- 144 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: halocarbons, ozone-layer, CFC-alternative, phase-out, clean technology, water-based, release agentDenna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180734

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur