CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer simulation of polymer reactions

Kersti Strandqvist (Institutionen för polymerteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 91-7032-480-8.- 35 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: kinetic parameters, vulcanization, SBR, urethane, formation, NMR, DSC, mathematical modelDenna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180731

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för polymerteknologi (1977-2003)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur