CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Storskalig solvärmeteknik i Sverige : systemuppbyggnad och dimensionering

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1987. ISBN: 91-540-4864-8.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: solar heating, solar collectors, seasonal storage, simulation, validation, system design, rating, economy


Ingår i serie: Byggforskningsrådets R-serie, R24:1988 Ingår i serie: Byggforskningsrådets D-serie, D6:1088 (engelsk översättning)Denna post skapades 2013-08-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 180729

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik (1979-1992)

Ämnesområden

Energisystem

Chalmers infrastruktur