CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kooperativt samhällsbygge : ett "kontrapunktiskt" perspektiv på planering

Kenth Ottermark (Institutionen för stadsbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 99-0892257-2.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: community, local planning, co-operative, participation, neighbourhoodDenna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180721

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för stadsbyggnad (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur