CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffraction of elastic waves from cracklike flaws

Gert Persson (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 99-0841351-1.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180709

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur