CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A design system adapted to interconnected machine elements

Håkan Båstedt (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 99-0841969-2.- 61 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180699

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur