CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Superplastic deformation of zirconia

Thomas Hermansson (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 91-7032-436-0.- 78 s. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180697

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur