CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of programmable logic controllers in industrial environment

Kurt Johnsson (Institutionen för maskinsystem, Kraft och värmeanläggningars systemteknik )
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 99-0845219-3.- 63 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: PLC, industrial adaptation, safety systems, ESD, fail safety, fault tolerance, human element, fault detectionDenna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180693

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskinsystem, Kraft och värmeanläggningars systemteknik (1987-1991)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur