CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rotorspunnet effektgarn

Jan Kwasniak (Institutionen för textilteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 99-0856478-1.- 64 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: spinning, open-end spinning, open-end machine, fancy yarns, slubb, flameDenna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180690

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för textilteknologi (1976-1994)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur