CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nya kylvalsar för ytbeläggning och laminering av förpacknings-, fotokopieringsmaterial m m

Bertil Jarreby (Institutionen för produktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988. ISBN: 91-7032-219-8.- 93, 21 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: extursion coating, rotating heat exchanger, cooling rolls, packaging materials, surface problems, surface uniformites, heat transmission, material properties, adhesion, friction, glossDenna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180684

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produktionsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur