CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Driftsäkerhetsanalys av bearbetningsautomater för motordelar

Mohammadi-Khanaman Saeed (Institutionen för maskinsystem, Kraft och värmeanläggningars systemteknik )
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 99-0840476-8.- 37 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180680

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskinsystem, Kraft och värmeanläggningars systemteknik (1987-1991)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur