CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of the structure of pressurized fluidized bed combustor power plants upon their availability

Jahved S. Alvi (Institutionen för maskinsystem, Kraft och värmeanläggningars systemteknik )
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 99-0840534-9.- 60 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: pressurized fluidized bed combustor power plants, avaliability, redundancy, repair policies, Markov processDenna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180678

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskinsystem, Kraft och värmeanläggningars systemteknik (1987-1991)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur