CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic aspects on flavin and alloxazine fluorescence

Sture Bergström (Institutionen för fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 99-0841431-3.- 31 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180676

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur