CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tracer Measurments of Mixing in the Deep Water of Small, Stratifeid Still Fjord

Torbjörn Svensson (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1979.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-08-06. Senast ändrad 2013-08-06.
CPL Pubid: 180657

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series B 18