CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System studies and optimization of the single-stage absorption heat transformer cycle

Per Holmberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988. ISBN: 99-0767828-7.- 94 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: heat transformer, absorption, lithiumbromide/water, electrolytes, optimizationDenna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180627

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur