CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En studie av teknisk förnyelse och standardisering på termoplastmarknaden

Kristian Vramsten (Institutionen för industriell organisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988. ISBN: 99-0767838-4.- 114 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: technological development, standardization, value-added chain, standardization strategies, technological development strategiesDenna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180625

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur