CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nya katalysatorer för avmetallisering av tunga oljor

Kerstin Lindström (Institutionen för teknisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988. ISBN: 99-0812360-2.- Ca 70 bl. : s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180622

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur