CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scattering mechanisms in resonant tunneling

Björn G. R. Rudberg (Institutionen för teoretisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. ISBN: 99-0840448-2.- 58 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180618

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur