CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cerium complexation by acetylacetone

Arshad Mahmood (Institutionen för kärnkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988. ISBN: 99-0722405-7.- 48, [27] bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180610

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kärnkemi

Chalmers infrastruktur