CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controlled Declassification based on Intransitive Noninterference

Heiko Mantel ; David Sands (Institutionen för datavetenskap ; Institutionen för datavetenskap, ProSec)
: Chalmers University of Technology, 2004.
[Rapport]

Extended version of APLAS04 paperDenna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 18061

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (2002-2004)
Institutionen för datavetenskap, ProSec (2002-2004)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004-06