CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strävan efter självförvaltning i Eriksbo : boinflytande och arkitekturaspekter studerade i ett bostadsområde från 1970

Birgit Jadelius Modh (Institutionen för arkitektur, Bostadsplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988. ISBN: 99-0777463-4.- 99 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: housing design, housing architecture, housing area, self management, management, popular cultureDenna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180609

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur, Bostadsplanering (1977-1991)

Ämnesområden

Bebyggelseforskning
Arkitektur

Chalmers infrastruktur