CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimentell studie för optimal dimensionering av apparater för indunstning av arbetslösningar med hög inkrustbildningsbenägenhet

Nicolas Renne (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988. ISBN: 99-0767916-x.- 73 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur