CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tillverkningsstrategiska beslutsprocesser

Claes Tunälv (Institutionen för industriell organisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988. ISBN: 99-0767885-6.- 109 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: manufacturing strategy, decision process, decentralixation, levels, influenceDenna post skapades 2013-08-06. Senast ändrad 2013-08-06.
CPL Pubid: 180601

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

CIM-report - Department of Industrial Dynamics, Chalmers University of Technology 88:03