CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Antropometriska hjälpmedel för tillverkning av kläder : måttagning - mönster : 1810-1987

Thure Vigede (Institutionen för textilteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1987. ISBN: 99-0790348-5.- 117, 76 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: antropometri, measuring device, apparel, clothing, made-to-measure, bar-code, measuring tape, body measureDenna post skapades 2013-08-06.
CPL Pubid: 180597

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för textilteknologi (1976-1994)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur