CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monitoring of rail corrugation growth due to irregular wear on a railway metro curve

Peter Torstensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proceedings of 17th International Conference on WEAR OF MATERIALS (WOM2009), Las Vegas, USA, April (2009) (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-05. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 180580

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur