CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-frequency vertical wheel–rail contact forces at high vehicle speeds – the influence of wheel rotation

Peter Torstensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Luis Baeza
Proceedings of 10th International Workshop on Railway Noise (IWRN10), Nagahama, Japan, October (2010) p. 43-50. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-05. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 180578

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur