CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic train–track interaction at high vehicle speeds considering the inertial effects due to wheel rotation

Peter Torstensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Luis Baeza
Journal of Sound and Vibration (0022-460X). Vol. 330 (2012), p. 5309-5321.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-05. Senast ändrad 2013-08-05.
CPL Pubid: 180575