CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Temperaturens påverkan på leras deformationsegenskaper - en laboratoriestudie

Marianne Tidfors (Institutionen för geoteknik med grundläggning)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1987. ISBN: 99-0789420-6.- xiii, 119 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-05.
CPL Pubid: 180573

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geoteknik med grundläggning (1962-1992)

Ämnesområden

Geoteknik

Chalmers infrastruktur