CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

1/N expansion in orthogonally symmetric field theory

Gunnar Rydnell (Institutionen för teoretisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988. ISBN: 99-0787655-0.- 52 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-08-05. Senast ändrad 2013-08-06.
CPL Pubid: 180558

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur