CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correlation of Internal Flow and Spray Breakup for a Fuel Injector Used in Ship Engines

Mark Linne (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Mattias Rahm (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Zachary Falgout (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Zhenkan Wang ; Megan Paciaroni ; Simon Matlok ; Johan Hult
8th US National Combustion Meeting Vol. 2 (2013), p. 1150-1157.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-02. Senast ändrad 2015-12-07.
CPL Pubid: 180476

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur