CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Current Technological Advances in Fuel Spray Imaging

Megan Paciaroni ; Mark Linne (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Fifth Annual IEEE Green Technologies Conference (2166-5478). p. 356-361. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-02. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 180475

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur