CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photon upconversion facilitated molecular solar energy storage

Karl Börjesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Damir Dzebo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Kasper Moth-Poulsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Journal of Materials Chemistry (0959-9428). Vol. 1 (2013), p. 8521-8524.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Photon upconversion is used to facilitate the production of a solar fuel. This is done by collocating a triplet–triplet annihilation upconversion system in a microfluidic device with a molecular solar thermal energy storage system. Incoherent truncated white light is used to drive the reaction and the green part of the spectrum is upconverted to blue light, which in turn is absorbed by the solar fuel.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-08-01. Senast ändrad 2016-10-27.
CPL Pubid: 180427

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Photon Upconversion through Triplet-Triplet Annihilation: Towards Higher Efficiency and Solid State Applications