CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On monitoring voltage transients in medium and low voltage power systems

Anna Tjäder (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-087-2.- 141 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: power system, power quality, overvoltage, transients, surges, capacitor switching, ESPRIT, Clarke transformation, power quality monitoringDenna post skapades 2013-08-01. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 180419

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2768