CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generation of fines in bench blasting

Victoria Svahn (Institutionen för geologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 87 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: bench blasting, fines, rock, fragmentation, quarry, aggregatesDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 18039

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2003-04-28
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen 104