CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of absorption in the inner ear and the vestibulo-cochlear nerve from mobile phone exposure

Rudolf Kopecký (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Henry Nellström ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik)
EMBEC 2005, Prague, Czech Republic (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 18038

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (2005-2005)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Dosimetry of Local Radio Frequency Exposure