CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Skredsäkerhet med hänsyn till klimatförändringar

Victoria Svahn (Extern ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Claes Alén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Göran Sällfors (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Bo Lind
Bygg och Teknik (0281-658X). 2, p. 78-81. (2006)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: slänt, skred, ras, klimat, stabilitet, porvattentryck, grundvattenDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 18037

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur